Wie zijn we

Algemeen
KFC Moerkerke is een voetbalvereniging aangesloten bij de KBVB met stamnummer 4861 en heeft groen en wit als kleuren. De thuiswedstrijden worden gespeeld op het Sportpark Meuleweg in Moerkerke. We hebben 200 spelende leden en 12 ploegen in competitie.

Fanions
De fanions spelen momenteel in 3e provinciale. Wij zijn ambitieus en wensen het komende seizoen met onze jeugd en een aantal versterkingen mee te doen voor de prijzen.

Damesploeg
Sinds 2010 beschikt Moerkerke ook over een damesploeg. Trainer Sam Adam wist in het debuutjaar met de dames meteen promotie af te dwingen. Vanaf dan is onze damesploeg een goede middenmoter in 1e provinciale West-Vlaanderen.

Jeugdploegen
De jeugdreeksen werden een aantal jaren geleden uitgebreid met jeugdploegen vanaf U6. Wij hebben op vandaag in elke jeugdreeks minstens één ploeg in competitie. Hier zijn we erg trots op! Bovendien stijgt ieder jaar het aantal jeugdspelers binnen onze vereniging. Vanaf de start van hun voetbalcarrière worden de jonge talenten begeleid door een onze jeugdcoördinator en tal van gediplomeerde jeugdtrainers.

Jeugdwerking
Onze doelstelling is om zo veel mogelijk jongens en meisjes op een plezante en sportieve manier te leren voetballen. Bij de jeugd komt resultaat op de tweede plaats. Iedereen komt aan spelen toe.
We vinden het ook erg belangrijk om een aantal sociale vaardigheden mee te geven: beleefdheid, respect voor anderen, team-spirit.
Het lidgeld houden wij laag om iedereen de kans te geven om op een gezonde manier aan sport te doen.


Missie & visie

Missie
Voetbal is bij uitstek een ontmoetingsplaats waar mensen met een gemeenschappelijke interesse contacten kunnen leggen en vrienden kunnen maken. Voetbal is emotie en passie…
Wij geloven erg sterk in een sociaal project waarin voetbal een ontmoetingsplaats is voor onze jeugd, hun ouders, familieleden, vrienden en kennissen. Deze groep mensen maakt van een club een vereniging en die vereniging moet altijd belangrijker blijven dan het individu.
De jeugdopleiding neemt in onze vereniging een centrale plaats in en wordt als een essentiële taak beschouwd. Wij willen een kwaliteitsvolle vereniging zijn waar het talent de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Door de spelers deze mogelijkheid aan te bieden willen wij een maximale doorstroming naar het fanionteam bewerkstelligen. We willen een motiverende en pedagogisch verantwoorde omgeving scheppen waarin jeugdspelers zich op sporttechnisch en menselijk vlak kunnen ontplooien en zich kunnen voorbereiden op heel wat voetbalplezier en niet te vergeten… Fair Play!

Visie
KFC Moerkerke begeleidt en coacht elke (jonge) voetballer vanaf 5 jaar. Wij willen jeugdspelers uit de streek aantrekken en de ideale mogelijkheden aanbieden om hun talent te ontplooien.
Bij de keuze van opleiders en begeleiders en de omkadering is er veel aandacht voor kwaliteit. Daarnaast moeten de nodige logistieke omstandigheden gecreëerd worden om deze doelstellingen te kunnen realiseren.
We zijn bovendien een vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet- voetballers, kortom mensen met een hart voor het voetbal in Moerkerke. Daarom willen we ook de ouders van onze jeugdspelers in hoge mate betrekken bij ons want zonder hun inzet kan er geen voetbalplezier zijn voor de vereniging. Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk – hoe klein dan ook – is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging want zij vormt het fundament, het kloppende hart, van onze club.