Organigram KFC Moerkerke:

 • Secretariaat

  Daphne Deblieck
  Nancy Dombrecht

  • Gerechtigd Correspondent


  • Ledenadministratie


  • Jeugdsecretariaat

 • Financien

  Jurgen Huyghe


  • Begroting


  • Jaarrekening


  • Facturatie


  • Subsidies


  • Sociaal secretariaat

 • Sportief beleid

  Jan Logghe


  • Sportief beleid seniors:


  • TVJO:
   Sam Adam


  • Medische begeleiding:

 • Kantine

  Eric Huyghe

 • Wedstrijd organisatie


  • Inkom en tombola


  • Ontvangst scheidsrechters


  • Onthaal wedstrijdbal-matchsponsers

 • Activiteiten

 • Sponsoring en Public Relations
  Filip Babylon


  • Sponsorwerving


  • Wedstrijdballen en matchsponsors


  • Website & social Media:


  • Pers

 • Logistiek beheer

  Piet Bisschop


  • Sportmateriaal en uitrusting


  • Onderhoud uitrusting


  • Terreinen:  • Lijnen trekken:  • Sleutelbeheer:
   Eric Huyghe